Privacyverklaring van Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten

Dit is de privacyverklaring van de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. De Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

1. Het verzamelen van persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening aan u te waarborgen en de kwaliteit van onze beroepsvereniging verder te verbeteren. De Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten verwerkt deze persoonsgegevens omdat u lid bent van de beroepsvereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt hebt, bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen.
De Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het voeren van de ledenadministratie
  • Facturatie en financiële administratie
  • Het toesturen van de digitale nieuwsbrief.


De gegevens die wij gebruiken kunnen bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer die u ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins.
De informatie die wij verzamelen kan ook van technische aard zijn door het gebruik van weblogs of cookies. Deze informatie geeft de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten inzicht in uw gebruik van onze website. Voorbeelden hiervan zijn de datum en tijd van uw bezoek aan de website, de pagina’s die u hebt bezocht, de tijd die u op de website hebt doorgebracht. Deze informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren zodat we u nog beter kunnen helpen.

2. Het gebruik van persoonsgegevens

2.1 Contact met de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, het contactformulier op onze website of per telefoon, dan bewaren wij deze berichten en de informatie die hierin staat. Deze informatie wordt lokaal bewaard op onze PC’s met een back-up in ‘Dropbox’. Wij gebruiken deze informatie om uw vraag te beantwoorden en contact met u te kunnen opnemen.

2.2 Facturering

Voor de facturering van het lidmaatschap van onze beroepsvereniging gebruiken wij een applicatie op een lokale PC. In dit systeem zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de af te nemen lidmaatschapsvorm opgenomen.

2.3 Nieuwsbrieven

Voor het verspreiden van nieuws over onze beroepsvereniging en aanverwante onderwerpen, maken wij gebruik van Mailchimp. Op het met een wachtwoord beveiligde platform bewaren wij uw naam en e-mailadres.

3. Tracking door derden

3.1 Google Analytics

Op onze website gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt.

Google Analytics gebruiken we op de volgende pagina’s:

  • www.iokai-shiatsu.org – Alle pagina’s


Voor meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

4. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

5. Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra u uw lidmaatschap bij ons beëindigt, moeten wij sommige gegevens bewaren op basis van de wettelijke bewaartermijn. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Persoonsgegevens worden na het verlopen van de wettelijk bewaartermijn buiten het bereik van de actieve administratie gebracht. De Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten zal de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn vernietigen of, indien de persoonsgegevens bestemd zijn voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, in een archief bewaren.

U heeft het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van verwerking en recht van bezwaar tegen verwerking van uw gegevens.. U kunt hiertoe een verzoek indienen via vis.secretariaat@iokai-shiatsu.org met vermelding van uw naam, voornaam, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer. We kunnen u vragen u te legitimeren om vast te stellen of wij de opgevraagde gegevens aan de juiste persoon gaan verstrekken. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. De Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Delen met anderen

De Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.