Lidmaatschap

Over onze leden

De VIS verbindt gediplomeerde iokai Shiatsutherapeuten en staat borg voor de hoge kwaliteit van de bij haar aangesloten therapeuten. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden en vertegenwoordigt hen. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan een VIS-lidmaatschap.

Voor onze (toekomstige) leden
Als lid heb je toegang tot:

  • Kwalitatieve, betaalbare en goed georganiseerde nascholing
  • Het kennisplatform van de VIS
  • Professionele ondersteuning op het gebied van communicatie en promotie
  • Hulp bij (het starten van) een eigen praktijk
  • Hulp bij het vinden van een intervisiegroep

Daarnaast vragen we ook het nodige van onze leden. Om Iokai Shiatsu te kunnen beoefenen is het noodzakelijk om naast een intensieve studie van vier jaar, voldoende praktijkuren te maken en ook voldoende nascholing en intervisie te volgen. Alleen dan kunnen we als VIS het kwaliteitsniveau borgen waar wij voor staan.

De VIS kent verschillende lidmaatschappen:

Volwaardig lidmaatschap
Tot volwaardig lid van de vereniging worden toegelaten degenen die:

  • in het bezit zijn van de vereiste diploma’s, zijnde het diploma van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu, inclusief het diploma westerse medische basiskennis en het Internationale Certificaat van de EISA.
  • hun kennis en ervaring actueel hebben gehouden. Dit door in het jaar voor het ingaan van het lidmaatschap 12 dagdelen nascholing te volgen, volgens de door ons vastgestelde nascholingsnormen en vier dagdelen intervisie in een jaar.
  • een lidmaatschap hebben bij de RBCZ, een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, aansluiting bij een geschillencommissie e.m. Dit brengt aanvullende kosten met zich mee.
  • een eigen Iokai Shiatsupraktijk voeren.


Aspirant-leden
Tot aspirant-lid van de vereniging worden toegelaten degenen die:

  • in het bezit zijn van het certificaat van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu en voornemens zijn binnen drie jaar een Iokai Shiatsupraktijk te gaan voeren.


Bijzonder/senior leden

Lidmaatschap voor leden die geen praktijk (meer) voeren, maar wel affiniteit met iokai shiatsu hebben en eventueel nascholing willen volgen.

Student-leden
Student-leden zijn personen die studeren aan de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu.

De contributie voor het volwaardig lidmaatschap van de Vereniging Iokai Shiatsutherapeuten bedraagt € 200 per jaar.

Op het moment dat je voornemens bent lid te worden van de VIS, neem dan contact op met ons secretariaat om gedetailleerde informatie te krijgen.